EdictOràlia Poesia

RECORRIDO, de Bartolomé FerrandoCEMENTERIO ATÁVICO, de André Cruchaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edictoràlia poesia, dirigida pel músic, escriptor i editor valencià Josep Lluís Galiana, és una nova col·lecció centrada en la creació poètica, en les noves poètiques, en els seus processos i noves formes. Aquesta sèrie de publicacions, que arrenca amb la publicació de sons compartits poemes, textos i pretextos, pretén donar a conèixer les noves i novelles veus de la poesia valenciana. Una poesia que beu d’inesgotables fonts, no sols històriques i de llarga tradició, sinó també d’una important i precoç modernitat. Una poesia hereva de les avantguardes històriques, de la poesia sonora i visual, de la performance i l’art d’acció, del surrealisme i de les seues inconfusibles formes d’expressió. En edictoràlia poesia també volem editar les obres d’autors i autores de relleu internacional com ara el poeta llatinoamericà André Cruchaga.